WordPress – Create your first Plugin in 3 minutes
Articles Blog

WordPress – Create your first Plugin in 3 minutes

August 31, 2019


Hallo In deze tutorial gaan we een eenvoudige plugin maken Hiervoor gaan we naar de WordPress installatiefolder Naar de folder “wp-content” Daaronder naar de folder “plugins” En in deze folder gaan we onze eigen plugin folder maken In dit geval is dat “some-basic-plugin” Daaronder gaan we een PHP bestand toevoegen genaamd “some-basic-plugin.php” Als we dit bestand openen starten we met het typen van de PHP openingstag En dan voegen we commentaar toe, wat de “file header” wordt genoemd De file header bevat informatie voor WordPress om te weten dat onze plugin bestaat In dit geval hebben we de plugin naam toegevoegd de versie, een omschrijving en de auteur Dit is een heel eenvoudige file header Als we in de admin gedeelte van WordPress kijken zien we dat de plugin al is toegevoegd aan de lijst En zoals je kunt zien heeft de plugin de naam “Some Basic Plugin” Het heeft een omschrijving, een versie en de naam van de auteur Dat is exact de informatie die we in de file header hebben gezet Zo, nu hebben we al een plugin gebouwd Alleen de plugin doet nog niets, dus we gaan functionaliteit toevoegen In dit geval gaan we alleen een admin bericht toevoegen, wanneer de plugin geactiveerd is Hiervoor moeten we de ingebouwde “action” van WordPress gebruiken Dus we gebruiken “add_action” en de actie gebruiken is “admin_notices” En we gaan een functie koppelen genaamd “some_basic_plugin_show_activated” gescheiden door underscores, omdat dit de naamconventie is in WordPress Het is een lange functienaam, maar het is een goede gewoonte om een prefix te gebruiken althans voor je globale functies In dit geval gebruiken we de prefix “some_basic_plugin” Door het gebruik van prefixen proberen we naamconflicten te voorkomen We weten dat onze functienaam uniek is, omdat we onze eigen prefix hebben gebruikt Nu moeten we nog de functie zelf creëren Het is een globale functie met dezelfde naam “some_basic_plugin_show_activated” Deze functie moet het bericht gaan tonen, dat we willen toevoegen Dus we hebben wat HTML toegevoegd met de omschrijving van het bericht Laten we kijken of het werkt Als we naar de admin gedeelte gaan en op de activatielink klikken Kun je zien dat het bericht bovenaan is toegevoegd Dit bericht zal op elke admin pagina worden getoond, zolang de plugin actief is Dus als we de plugin deactiveren, verdwijnt het bericht En dat is onze eenvoudige plugin Je kan ook extra informatie aan de file header toevoegen Bijvoorbeeld zoals hier Deze bevat ook een plugin URL, een URL van de auteur, licentie, … text domain, gebruikt voor lokalisatie van de plugin, … domain path met de folder van de vertalingsbestanden. … En network voor plugins die uitsluitend werken voor multi sites Voor diegene die PHP DocBlocks gebruiken WordPress kan ook de header informatie lezen uit DocBlocks als deze Dit was een korte demo over hoe je een eenvoudige plugin voor WordPress maakt

Only registered users can comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *